;
Politika

AB İklim Politikası Dış Politikayı Etkileyebilir

Araştırmacılar, AB’nin 2050 net sıfır emisyon hedefinin, petrol ve doğalgaz ihraç eden ülkelerde “derin jeopolitik yankılara” neden olabileceğini, bu nedenle AB’nin, ekonomileri fosil yakıtlara bağımlı olan ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirmesine yardımcı olması gerektiğini belirtiyorlar.

Avrupa Üniversite Enstitüsü ve iki etkili düşünce kuruluşu, Avrupa Birliği’nin 2050 itibariyle net sıfır seragazı emisyonu hedefinin, Rusya, Cezayir ve Libya gibi petrol ve doğalgaz ihraç eden komşulara daha düşük gelir de dahil olmak üzere “derin jeopolitik yankılara” yol açabileceğini söyledi.

Kendi tahminlerine göre, 2050 itibariyle AB petrol ithalatı, iklim hedeflerini karşılamak için 2015 seviyelerine kıyasla %79; doğalgaz ithalatı ise %67 oranında düşecek. AB ülkeleri, fosil yakıt ihtiyaçlarının çoğunu ithal ediyor ve uzmanlar, bu alımlardaki keskin azaltımın bazı ülkeleri ekonomik ve siyasi açıdan istikrarsızlaştırabileceğini söylüyor.

Bruegel ve Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden uzmanların da yer aldığı araştırmacılar, “AB’nin kararlarının yurtdışındaki sonuçlarının farkında olması gerekiyor” dedi.

Avrupa’nın azalan fosil yakıt tüketimi petrol fiyatlarını düşürerek, AB ile çok az ticareti olsa bile Suudi Arabistan gibi büyük üreticileri de etkileyebilir.

Araştırmacılar, AB’nin komşu ülkelere, hidrokarbon bağımlı ekonomilerini çeşitlendirmelerine yardımcı olmak için fon ayırması gerektiğini söyledi. Bunun yalnızca küresel iklim hedeflerine yardımcı olmakla kalmayacağını, aynı zamanda AB endüstrisinin hızla büyüyen yeni pazarlara girmesine yardımcı olacağını da belirttiler.

İklim politikaları Avrupa’nın ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltacak olsa da, araştırmacılar Brüksel’in elektrikli araç bataryalarında kullanılan hammaddelerin ithalatına bağımlılık gibi diğer güvenlik risklerini azaltması gerekeceğini söyledi.

Bir başka jeopolitik parlama noktası, Brüksel’in kirletici malların ithalatına karbon maliyeti getirme planı. Bu plan, çelik ihracatı büyük olasılıkla ilk etkilenen sektörler arasında olacak olan Çin veya Rusya gibi ülkelerden misillemeyi tetikleyebilir.

Araştırmacılar, AB’nin yeni ABD yönetimiyle birlikte karbon sınır önlemleri alması gerektiğini ve diğer ülkeleri bu çabalarını karşılamaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi.