;
Bilim Ekonomi Politika

AB Hedef Büyütüyor: 2030’da Yenilenebilirlerin Payı %34 Olmalı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) “Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları” (Renewable energy prospects for the European Union) adlı yeni raporunu kamuoyuna sundu. Rapora göre Avrupa Birliği, 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin toplam tüketilen enerji içindeki payını %34’e çıkarabilir ve böylece ekonomiye olumlu katkıda bulunurken emisyon azaltım hedeflerinin de gerçekleştirilmesi kolaylaşabilir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) “Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları” (Renewable energy prospects for the European Union) adlı yeni raporunu yayımladı. Avrupa Komisyonu’nun isteğiyle hazırlanan rapora göre yeni teknolojik gelişmelerin ışığında, 2014 yılında kararlaştırılan %27’lik yenilenebilir enerji hedefi AB için muhafazakar bir hedef olarak görünüyor. Çalışma, AB’nin %30’luk bir enerji verimliliği hedefiyle ve uygun bir ek maliyetle yenilenebilir enerjinin enerji tüketimindeki payını, 2015’teki %17’den, 2030’da %34’e çıkartarak iki kat artırabileceği vurgulanıyor.

Rapor yenilenebilir enerjinin payının artırılmasıyla birlikte, emisyonlarda 2030 yılına kadar %15’lik (İtalya’nın toplam emisyon miktarı kadar) ek bir azaltım sağlanabileceğinin altını çiziyor. Bu azaltımlar, AB’nin emisyonlarını 1990 seviyelerine göre %40 azaltma hedefine uyum göstereceği gibi, AB’yi uzun vadeli karbonsuzlaşma yolunda doğru bir rotaya sokabilir. Yenilenebilir enerji payındaki artış, enerji maliyeti ve önlenen çevresel ve sağlık maliyetleri göz önüne alındığında, 2030 yılına kadar yılda 44 milyar ile 113 milyar avroluk bir tasarruf sağlayabilir.

Raporun tanıtım toplantısında sonuçları paylaşan IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin, yenilenebilir enerjinin payının daha da artırılmasının günümüz teknolojisiyle çok daha kolay olduğunu ve bunun 2030 yılına kadar AB GSYH’sinin %0,3’üne denk bir ek yatırımla -yaklaşık 368 milyar Euro/yıl- mümkün olduğunu belirtiyor. AB’de halihazırda yenilenebilir enerji sektöründe çalışan 1,2 milyon kişi sayısı da böylece ciddi bir artış gösterebilir.

“Bu Yeni Gerçekleri Göz Önüne Almalıyız”

IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin’e göre; “Avrupa yıllardır uzun vadeli, iddialı hedefler ve güçlü politika önlemleri sayesinde yenilenebilir enerjinin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasında öncü rol üstlendi. AB, iddialı ve gerçekleştirilebilir yeni bir yenilenebilir enerji stratejisiyle, yatırımcı ve planlamacılara piyasada güven ortamı sağlamanın yanı sıra istihdam da sağlayabilir, halk sağlığını iyileştirebilir ve iklim hedefleriyle uyumlu, daha güçlü bir karbonsuzlaştırma patikası izleyebilir.”

Raporun çok doğru bir zamanda yayınlandığına değinen Avrupa Komisyonu Enerji ve İklim Komiseri Miguel Aria Cañete ise görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Rapor, yenilenebilir kaynak maliyetlerinin son birkaç yıl içinde önemli derecede düştüğüne dair kendi değerlendirmelerimizi doğruluyor. Avrupa’nın yenilenebilir enerji politikalarına son şeklini verecek ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek müzakerelerde iddia seviyemizi belirlerken bu yeni gerçeklikleri de göz önüne almamız gerekiyor”.

Rapor, tüm AB üyesi ülkelerin uygun bir maliyetle yenilenebilir enerji potansiyelini artırabileceğinin altını çiziyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ısınma ve soğutma seçeneklerinin AB’nin bu ek potansiyelinin üçte birinden fazlasını teşkil ettiğine değiniyor. Dahası, AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yenilenebilir enerjiyle çalışan tüm ulaşım seçeneklerine de ihtiyaç duyulacak.

Raporda yer alan diğer temel bulgulardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payının %34’e çıkarılması için yapılması gereken tahmini ortalama yenilenebilir enerji yatırımı 62 milyar euroya denk geliyor.
  • Raporda bahsi geçen yenilenebilir enerji potansiyeliyle, 327 GW kurulu gücünde rüzgar enerjisi (referans senaryodan 97 GW daha fazla) ve referans senaryodan 86 GW daha fazlasına denk gelen 270 GW kurulu gücünde güneş enerjisi sağlanabilecek.
  • Isı pompaları ve elektrikli araçların hızla yaygınlaştırılması, referans senaryoda %24 olan elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını %27’ye çıkaracak.
  • Yenilenebilir enerjinin elektrik sektöründeki payı 2015’teki %29’dan, 2030 yılında %50’ye çıkacak.
  • Nihai kullanım sektörlerinde yenilenebilir enerji, binalarda enerjinin %42’sini, sanayide %36’sını ve ulaşımda %17’sini sağlayacak.
  • AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaştırma hedeflerini tutturması için, elektrikli araçlar dahil tüm yenilenebilir enerji kaynaklı ulaşım seçeneklerine ve hem ileri teknoloji hem de geleneksel biyoyakıtlara gereksinim duyuyor.

Rapor, ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Kasım 2016’da başlayan ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için bir çerçeve sunan “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji” çalışmasının devam eden görüşmelerine de katkı sunuyor.