;
Ekonomi Politika

AB, Havacılık Emisyonlarının Azaltımı İçin Yakıt Kotası Uygulayabilir

Avrupa Birliği, havayolunun iklim etkisini azaltmak amacıyla, havayolu şirketlerinin daha fazla sürdürülebilir yakıt kullanmasını teşvik etmek adına kota uygulamayı düşünüyor.

Koronavirüs krizi, havayolu taşımacılığında emisyonların düşmesine neden olurken, Avrupa içi uçuşlarda karbondioksit emisyonları 2013-2019 arasında her yıl artış gösterdi. Havayolu sektörü AB’nin 2050’de iklim nötr olma hedefinden oldukça uzakta.

Bununla mücadele etmek adına Avrupa Komisyonu, biyoyakıtlar ve yenilenebilir elektrikten üretilen yakıt gibi düşük karbonlu yakıtların kullanılmasını teşvik etmeyi planlıyor.

Çarşamba günü başlatılan bir müzakerede, Komisyon havayollarının belirli bir sürdürülebilir yakıt payını kullanması adına kota uygulama ve akaryakıt endüstrisinin asgari bir pay üretme zorunluluğunun dahil olduğu bazı seçenekleri sundu.

Diğer seçenekler arasında ise karbon kredisi için bir Avrupa ticaret sistemi, sürdürülebilir yakıt üretimi için Avrupa ihaleleri veya ”yeşil havayolları” akreditasyon şemaları yer alıyor.

Sürdürülebilir yakıtlar, AB jet yakıtı tüketiminin ancak % 0.05’ini oluşturuyor ve geleneksel yakıtlar ile karşılaştırıldığında yüksek maliyetler ve havayolları arasındaki talep eksikliği nedeniyle engelleniyor.

Komisyon halihazırda kullanılan yakıt için verginin de bir seçenek olabileceğini ve böylesi bir verginin eksikliğinin sürdürülebilir jet yakıtları ve halihazırdaki yakıtlar arasında ücret farklarına neden olduğunu söyledi.