;
Politika

AB Enerji Dönüşümünü Güçlendirmek için Yenilenebilir Enerji İzin Süreçlerini Hızlandırıyor

AB bu şekilde fosil yakıtlara olan bağımlılığını sonlandırmayı hedefliyor.

Bir taslak belgeye göre AB, bazı yenilenebilir enerji projelerinin bir yıl içinde izin almasını sağlayarak bloğun enerji geçişini hızlandırmak ve Rus yakıtlarına olan bağımlılığını kesmek istiyor.

Brüksel, bloğun yenilenebilir enerjiyi destekleyerek, enerji tasarrufu sağlayarak ve başka yerlerden gaz ithalatını artırarak Rusya’ya olan bağımlılığını sona erdirecek bir önlem paketini önümüzdeki hafta açıklayacak.

Taslak yasa teklifinde, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabileceği bölgelerdeki yeni projeler için izin süreci bir yılı geçemez” denilirken, bunun “olağanüstü durumlarda” üç ay uzatılabileceği belirtildi.

Yenilenebilir enerji projeleri genellikle bürokrasi, yerel muhalefet veya nesli tükenmekte olan türlerin korunması konusundaki endişeler nedeniyle çok daha uzun gecikmelerle karşı karşıya kalıyor.

Örneğin Hellenic Wind Energy Association, Yunanistan’da sekiz yılın rüzgar enerjisi projelerini onaylamak için tipik bir zaman çizelgesi olduğunu söyledi.

Belgede, “Yenilenebilir enerji kaynakları iklim değişikliğiyle mücadele, enerji fiyatlarının düşürülmesi, AB’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığının azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli” denildi.

Yenilenebilir enerji projelerine izin verilmesi ve inşa edilmesi, basitleştirilmiş bir değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde “üstün kamu yararı” olarak etiketlenecek. Taslakta, AB yurttaşlarının projelerle ilgili kararlara katılma hakkına sahip olacağı belirtildi.

Bu izne dahil olacak alanlara korunan bölgeler veya kuş göç yolları dahil olmayacak. Çatılar, yollar, demiryolları, sanayi siteleri ve bunların etrafındaki kamu arazileri gibi alanlara öncelik verilecek.

Taslakta, genel alanların çevresel bir değerlendirmeye tabi tutulacağı, ancak başka bir AB ülkesindeki çevreyi önemli ölçüde etkilemediği sürece bireysel projelerin artık buna ihtiyacı olmayacağı belirtildi.

150kW’tan daha az kapasiteye sahip projeler ise altı aylık bir izin sürecine sahip olacak. Daha hızlı izin kuralları, bitkilerden elde edilen biyokütle enerji üretimi için geçerli olmayacak.