;
Ekonomi Politika

AB Doğalgaz Projelerine Mali Desteğini Sonlandırıyor

Avrupa Birliği Komisyonu sınır ötesi doğalgaz projeleri için politika desteğine devam etmeyeceğini, bunun yerine yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji sitemlerini desteklemeye odaklanacağını açıkladı. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi’nde, AB’nin üye ülkelerdeki enerji altyapılarını bağlamayı amaçlayan Trans-Avrupa Enerji Ağı (TEN-E) düzenlemesinde yapılacak değişiklikleri açıkladı.

AB üyesi ülkelerin 2030 yılına kadar emisyonlarını %55 oranında düşürmek konusunda anlaştıklarını anımsatan Simson, AB’nin iklim dostu bir kıtaya dönüşmesi hedefine katkı sağlamak üzere TEN-E çerçevesinin de güncelleneceğini belirtti.

Simson, AB üyesi ülkelerin enerji bağlantılarının geliştirildiğine, enerji piyasalarının daha güvenli, entegre ve rekabetçi bir konuma geldiğine dikkati çekerek, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile politika hedeflerinin değiştiğini kaydetti.

Günümüzde enerji sistem entegrasyonları ve dijitalleşme gibi trendlerin ön plana çıktığını aktaran Simson, “2030’a kadar elektrik şebekelerine yapılan yatırımların yılda 50 milyar avronun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Doğalgaz Yerine Yenilenebilir ve Düşük Karbonlu Enerji Sistemleri Desteklencek

Kadri Simson, çevre hedeflerini yakalamak için yenilenebilir enerji yatırımlarına önemli miktarda mali kaynak gerekeceğine işaret ederek, “Yeni yönetmeliğimizin geleceğe yönelik sınır ötesi altyapıda ihtiyaç duyduğumuz yatırımlara yardımcı olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Halihazırda doğalgazın Avrupa enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte birini sağladığını anımsatan Simson, sektörün enerji dönüşümünde bir rol oynayacağını vurguladı.

Simson, AB’nin iklim hedeflerini yakalamasıyla birlikte doğalgazın yerini yenilenebilir ve düşük karbonlu kaynaklara bırakacağını söyledi. TEN-E ile Avrupa’da güvenli ve birbirine iyi derecede bağlı bir doğalgaz şebekesi kurulduğuna işaret eden Simson, mevcut projelerin de tamamlanması ile bütün AB üyesi ülkelerde güvenli ve rekabetçi doğalgaz tedariki sağlanacağını kaydetti.

Simson, “Komisyon, artık sınır ötesi doğalgaz projeleri için politika desteğine devam etme gereğini duymamaktadır. Bu nedenle doğalgaz altyapısını gelecekteki TEN-E politikasının dışında tutmayı teklif ediyoruz. Doğalgaz yerine yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji sitemlerini desteklemeye odaklanacağız” şeklinde konuştu.