;
Bilim Politika

AB, Biyoçeşitlilik Kriziyle Mücadele İçin 3 Milyar Ağaç Dikmeyi Planlıyor

Avrupa Komisyonu, küresel biyoçeşitlilik kriziyle mücadele için, 2030 yılına kadar AB sınırları içerisinde 3 milyar ağaç dikilmesi çağrısında bulunuyor. AB’nin son kadim ormanlarının daha iyi korunmasına yönelik kapsamlı bir çalışma da başlatılacak.

Avrupa Komisyonu, biyoçeşitlilik sorununu ele almak adına, 2030 yılına kadar AB’de 3 milyar ağaç dikilmesi çağrısı da dahil olmak üzere, kıtanın son kadim ormanlarının daha iyi korunması planını da çerçeveleyen kapsamlı bir projeyi başlatacak.

Bir çevre STK’sı tarafından online olarak yayımlanan taslak belge Avrupa Birliği’nde (AB) bugüne kadar “korumanın tamamlanmadığını, restorasyonun küçük olduğunu ve mevzuatın uygulanmasının yetersiz olduğunu” belirtiyor.

Bilim insanları ve çevre grupları, taslak belgeyle ilgili yorumda bulundu. Yeni hedeflerin etkileyici olduğunu söylerlerken bu hedeflerin uygulanmasına yönelik araçların eksikliğinin altını çizdiler. Polonya Bilimler Akademisinden Przemysław Chylarecki “İyi ve iddialı bir belge ancak yer alan hedeflerin nasıl uygulanacağına yönelik araçlar ve bu tip belgelerin neden başarısız olduğuna dair tartışmalar eksik” dedi.

Yeni taslak politika AB karasal ve denizel alanlarının yaklaşık üçte birinin koruma altına alınması çağrısında bulunuyor. Mevcutta karaların %26’sı, denizlerin %11’i koruma altındaki bölge olarak tanımlanıyor. Ancak Avrupa Komisyonu tehlike altındaki doğal hayatın ve nesli tükenmekte olan birçok hayvan için yeterli olmadığını da kabul ediyor. Çevreciler ise daha önceki hedeflere bile pratikte ulaşılamadığını söylüyor.

Orta ve Batı Avrupa Greenpeace program direktörü Robert Cyglicki “Önerilen strateji, hedeflere ulaşmak için yenilikçi fikir ve araçlardan yoksun. Bugün zaten mevcut çerçevelerin sonuca ulaştırmadığını biliyoruz, bu yüzden neden bekleyelim?” dedi.

Göçmen kuşların popülasyonunun korunması gibi programda yer alan bazı maddelere küresel bir yaklaşım olmadan ulaşılması oldukça zor. Taslak belge biyoçeşitlilik diplomasisinde merkezi bir konuma koyması için AB’ye çağrıda bulunuyor.

Taslak belge ayrıca AB’nin yılda 60 milyar euroluk tarım politikasına ışık tutuyor. AB’nin tarımsal arazilerinin yaklaşık dörtte birinin 2030 itibarıyla organik tarıma dönüştürülmesi çağrısını içeren bu politika doğal alanların yok olacağı endişesiyle eleştirilmişti. Çevreciler plan kapsamında yer alan 2030 itibarıyla en az 3 milyar ağacın dikilmesi hedefinin ekolojik prensiplere tam anlamıyla uyularak yapılması gerektiğini ve çözümün sadece küçük bir kısmını oluşturduğunu vurguladılar.

Chylarecki “3 milyar ağaç dikilmesi görsel bir hedef. Yeni ağaç dikmenin her derde deva olmadığı ve her zaman işe yaramadığını biliyoruz. Daha önemlisi yasadışı ağaç kesimi gibi insan faaliyetlerinin tehdidi altında kalan AB’nin son ilkel ormanlarının katı bir şekilde korunmasına yönelik haritalama ve takip etme olacaktır” dedi.

Eski ormanlar iklim krizine karşı doğal bir kalkan görevi görüyor ancak birçok ülke ya ulusal hükümetlerin durumu görmezden gelmesiyle ya da ağaç kesimine yönelik yetersiz politikalarla tomrukçuluk şirketleri tarafından ormansızlaştırıldı.