;
Ekonomi Politika

AB Binalarda 2030’da Net Sıfırı Hedefliyor

AB ilk kez binalar için minimum enerji standartları getiriyor. Bina stokunun %30’unu oluşturan en enerji verimsiz binaların veya en düşük enerji derecesine (F veya G) sahip yaklaşık 60 milyon bina 2033 yılına kadar yenilenecek.

Avrupa Birliği, binalardan kaynaklanan seragazı emisyonlarını azaltmak için Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ni değiştirmeyi teklif etti.

Evler, okullar, hastaneler ve ofisler AB CO2 emisyonlarının %36’sından sorumlu ve bloğun enerji tüketiminin %40’ını oluşturuyor.

Yasa teklifi şunları içeriyor:

  • En kötü performans gösteren binaları yenileme gerekliliği: AB ilk kez binalar için minimum enerji standartları getiriyor. Bina stokunun %30’unu oluşturan en enerji verimsiz binaların veya en düşük enerji derecesine (F veya G) sahip yaklaşık 60 milyon binanın – 2033 yılına kadar yenilenmesi.
  • Tüm yeni binalarda 2030 yılına kadar binalar kullanıma başladıktan sonra ısınma veya soğutma kaynaklı sıfır emisyona neden olacak: İyi yalıtımlı ve yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik kullanacak. Yeni kamu binaları 2027 yılına kadar sıfır emisyonlu olacak.
  • Fosil yakıtla ısınmadan uzaklaşma: AB ülkelerinin 2027’den itibaren fosil yakıtlı kazan kurulumları için sübvansiyon sağlamasına artık izin verilmeyecek ve binalarda fosil yakıt kullanımını yasaklanabilecek. Ülkelerin en geç 2040 yılına kadar ısınma ve soğutmada fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması için yol haritaları geliştirmeleri gerekiyor.
  • Yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarının hesaplanması:Bir binanın tüm ömrü boyunca malzemelerinden, yapımından ve kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının 2030’dan itibaren tüm yeni binalar için hesaplanması ve açıklanması gerekecek.

Araştırmalar, ev tadilatlarını artırmanın enerji faturalarını düşüreceğini, doğalgaz ithalatına olan bağımlılığı azaltacağını ve enerji yoksulluğuyla mücadeleye yardımcı olacağını gösteriyor. Doğalgaz fiyatları bu kış rekor seviyeye ulaşmadan önce bile AB, seragazı emisyonu azaltma hedefini tutturmak için 2030 yılına kadar gaz kullanımını üçte bir oranında azaltmayı planlıyordu. Avrupa’da gaz tüketiminin %40’ı evleri ısıtmak için kullanıldığından, Avrupa’daki binaların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve yenilenebilir ısıtmaya geçişin hızlandırılması kilit bir öncelik olarak ortaya çıkıyor.

Teklif, yasalaşmadan ve üye ülkeler tarafından uygulanmadan önce gelecek yıl Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletleriyle müzakere edilecek.