;
Politika

AB, Ağır Vasıtalardan Kaynaklı CO2 Emisyonlarını İzleyecek ve Raporlayacak 

Yeni yönetmeliğe göre Avrupa Birliği’nde (AB) kayıtlı Ağır Vasıtalardan kaynaklanan CO2 emisyonlarının önümüzdeki yıldan itibaren izlenmesi ve raporlanması gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinde kayıtlı bulunan kamyon, otobüs, iş makinesi gibi ağır vasıtaların CO2 emisyonlarının ve yakıt tüketimlerinin 1 Ocak 2019’dan itibaren yıllık olarak izlenmesi ve Avrupa Komisyonu’na raporlanması zorunluluk haline geldi.

AB’deki ağır vasıtalardan kaynaklanan CO2 emisyonlara ilişkin yapılan ilk düzenleme olan yönetmelik, 2016 Avrupa Düşük Emisyonlu Hareketlilik Stratejisi’nin hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlardan ilki olarak kabul ediliyor. 12 Haziran’da Avrupa Parlamento’su tarafından kabul edilen yönetmelik 25 Haziran’da Konsey’deki oylamanın ardından yürürlüğe girmiş oldu.

İzleme ve raporlama gereklilikleri, 2020 yılı itibariyle, ağır vasıta üreticilerine ilişkin CO2 emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi için ihtiyaç duyulan veriyi sağlayacak. Ağır vasıtaların yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarının izlenmesi piyasalara şeffaflık sağlarken çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu ulaştırma operatörlerine satın alma ve yakıt tasarrufu konularında daha anlamlı karar verme şansı sağlayacak. Bunun yanında yönetmeliğin, sonuçları itibariyle üreticilere yenilikçilik için teşvik oluşturması bekleniyor.

Üye Devletler yeni tüm ağır vasıtaların kayıt bilgilerini her takvim yılında izleyip raporlamakla yükümlü. Üreticiler her yeni araç için CO2 emisyon ve yakıt tüketim bilgisini Araç Enerji Tüketim Hesaplama Aracı’na (VECTO) uygun olacak şekilde izleyip raporlayacak. Avrupa Komisyonu kendisine raporlanan bu veriyi Avrupa Çevre Ajansı üzerinden kamuya açmakla yükümlü.

Komisyon’un izleme ve raporlama yönetmeliğine uymayanlara veya yanıltıcı bilgi sağlayanlara idari cezalar uygulayacağı biliniyor. Komisyon ayrıca emisyon ve yakıt tüketimlerinin doğrulanması için araçlar “yoldayken” uygulanacak ölçümler de gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en