;
Ekonomi Politika

AB Adil Geçiş Fonu’nu Onayladı

AB yetkilileri çarşamba günü, 2050 itibariyle net seragazı emisyonlarını ortadan kaldırma planının bir parçası olarak, kirletici sektörlerin dönüştürülmesinden ekonomik anlamda etkilenecek savunmasız toplulukları koruyacak multi milyar euroluk fonu onayladı.

AB, 2050 itibariyle net seragazı emisyonlarını ortadan kaldırma planının bir parçası olarak, fosil yakıtlara dayanan veya üreten endüstrilerde geçişten en çok etkilenecekleri desteklemek için bütçesinin ve COVID-19 kurtarma fonunun bir kısmını bu gruplara ayırdı.

AB, bölgelerin, fosil yakıt sektörünü düşük karbonlu endüstriler ve işlerle değiştirmelerine yardımcı olacak 17,5 milyar euroluk bir AB Adil Geçiş Fonu (JTF) oluşturmak için yasal metne onay verdi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Vivian Loonela, “Adil Geçiş Fonu’nun desteği olmasaydı, tetiklenen sosyal ve ekonomik maliyetler gerçekten de yetkili makamları ve ekonomik aktörleri gerekli geçiş adımlarını atma konusunda caydırabilirdi” dedi.

Avrupa’nın en büyük kömür üreticisi Polonya, fonun en büyük yararlanıcısı olurken onu Almanya ve Romanya takip edecek. Bu ülkelerin tümü kömür madenciliği bölgelerine ev sahipliği yapıyor.

Polonya Fonlar ve Bölgesel Politika Bakan Yardımcısı Małgorzata Jarosinska-Jedynak, JTF’nin “geçişin etkisini yalnızca kısmen hafifleteceğini ve ihtiyaçlarımız arasında çok da büyük bir etkisi olmayacağını” söyledi.

Polonya, Avrupa’nın kömür sektöründe çalışan 230 binden fazla kişinin, yarısından fazlasına istihdam sağlıyor. 2030 itibariyle AB, Avrupa’da 160 bin kömür işinin kaybedilebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu durum, temiz enerji yatırımlarıyla önümüzdeki 10 yılda yaratılabilecek 300 binden fazla iş ile telafi edilebilir.

Danışmanlık şirketi McKinsey’e göre, AB’nin iklim hedeflerine ulaşmak için, Polonya’nın elektrikli araçları ve bina ve enerji altyapısını iyileştirmeyi hedefleyen yıllık yatırımları ortalama 13 milyar euro artırması gerekecek. Polonya’nın JTF’deki payı yaklaşık 3,5 milyar euro.

Romanya, JTF parasını doğudaki çelik üretim bölgesi Galati ve batıda Gorj kömür madenciliği alanları da dahil olmak üzere altı bölgede harcayacağını söyledi.

Bir Romanyalı yetkili, “JTF müdahaleleri olmadan, bu bölgeler enerji arzında ve talebindeki yapısal değişiklikler için gerekli yatırımları kendi başlarına yapamazlardı” dedi.

Ülkeler, JTF paralarını temiz enerji, işçilere yeniden eğitim sağlama ve iş arayanlara yardım gibi alanlarda harcayabilir. Fonlar fosil yakıtları veya nükleer enerjiyi destekleyemez.