;
Politika

AB 2030 İklim Hedefi Yolundan Sapıyor

ab

Avrupa Komisyonu, ülkelerin 2030 iklim hedefi yolundan saptıklarını söyledi. Blok, emisyon azaltımı ve yenilenebilir enerji hedefinde istenilen seviyede değil.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ülkelerinin temel iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ve daha güçlü emisyon azaltımı politikaları olmadan bu hedefi yakalayamama riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

AB ülkelerinin ulusal iklim planlarına ilişkin bir değerlendirmede Komisyon, halihazırdaki önlemlerin tamamının net AB seragazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %51 oranında azaltacağını ve bloğun yasal olarak bağlayıcı olan %55 emisyon azaltım hedefinin gerisinde kalacağını söyledi.

Genel olarak ülkeler doğru yönde ilerliyor. AB emisyonları 1990’dan beri düşüyor ve yenilenebilir enerji kapasitesi hızla artıyor. Ancak ne emisyon azaltımı ne de yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış Avrupa’nın iklim hedeflerini karşılayacak kadar hızlı gerçekleşmiyor. Fosil yakıtların yakılması, dünya genelinde olduğu gibi Avrupa’da da seragazı emisyonlarının ana kaynağı.

AB ülkeleri ve yaklaşık 100 diğer ülke, bu ay BM’nin COP28 iklim zirvesinde fosil yakıtlardan “aşamalı çıkış” için küresel bir anlaşma yapılmasını istemişti ancak anlaşmada fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi zayıf bir dil yer almıştı.

Komisyon, “Fosil yakıt sübvansiyonları, temiz enerjiye geçişin ve AB’nin iklim hedeflerinin önünde engel olmaya devam ediyor” dedi. Aralarında Almanya ve Romanya’nın da bulunduğu ülkeler kömür yakmayı 2030’dan sonra da sürdürmeyi planlıyor. Ancak Berlin, kömürden aşamalı çıkış tarihini 2038’den 2030’a çekmeyi düşünüyor.

Ülkelerin mevcut planları, AB’nin 2030 yılına kadar enerjisinin %39,3’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmesini sağlayabilir; bu, AB’nin geçen yılki %22,5’lik payına göre büyük bir sıçrama.

Ancak bu oran yine de bloğun 2030 yılına kadar enerjisinin %42’sinin yenilenebilir enerjiden üretilmesi hedefinin gerisinde kalıyor. Bu hedef, Avrupa’yı Rus fosil yakıtlarından vazgeçirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştı.

Değerlendirme 21 ülkenin ulusal planlarını kapsıyordu. Avusturya, Bulgaristan ve Polonya henüz bir plan sunmazken, Belçika, İrlanda ve Letonya planlarını sunmaları gereken tarihten daha geç bir zamanda sundu. Nihai planların Haziran 2024’e kadar tamamlanması gerekiyor.

Komisyon, CO2’yi azaltma çabalarının yetersiz kaldığı diğer sektörler arasında ulaşım, tarım ve ormanların korunmasının yer aldığını da belirtti.