;
Politika

6’lı Masanın Gençleri İklim Politikasını Tartıştı

İlk kez bir araya gelen 6’lı masanın gençleri, iklim siyaseti ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ele aldı.

Türkiye’de farklı düşünceler için özgür ve sağlıklı bir tartışma ortamını oluşturmayı amaçlayan Daktilo1984, Ankara’da ev sahipliği yaptığı etkinlikte ilk kez 6’lı masada temsil edilen partilerin (CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi) genç temsilcilerini bir araya getirdi. İlk kez bir araya gelen 6’lı masanın genç üyeleri “Geleceğin siyasetini geleceğin siyasi liderleri tartışıyor!” mottosu çerçevesinde hem partilerinin hem de gençlerin siyasi dünyasında önemli bir yer kaplayan iklim konuları üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Asterisk2050 projesi kapsamında gerçekleşen buluşmada bir araya gelen gençler, iklim siyaseti ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı birlikte tartışma fırsatını bulmanın yanı sıra olası politika önerileri ve söylemler de geliştirdiler. Toplantının gündemi ve tartışmalar; iklim uyumlu kalkınma stratejileri, adil dönüşüm, döngüsel ekonomi, emisyon ticaret sistemi, yenilenebilir enerji yöntemleri ve sektörel uyum politikaları etrafında şekillendi.

Parti temsilcilerinin ortaklaştığı nokta, Türkiye’nin AB ile paralel politikalar yürütmesinin önemi ve bu politikaların ekonomi ve kalkınma bakış açısıyla oluşturulmasının kaçınılmaz olduğuydu.

Türkiye’de ilk defa bir konuyu tartışmak üzere fiziksel olarak bir araya gelen partilerin genç temsilcileri özellikle, Yeşil Mutabakat ekseninde ele alınan konuların ülkenin kısa, orta ve uzun vadede karşılaşacağı zorluklar ve faydalanabileceği fırsatlar bağlamında ortak akıl gerektirdiğini ifade ettiler. Toplantının sonunda ise genç kadroların politika yapım süreçlerine daha aktif bir şekilde dahil olabilmelerine imkan verebilecek bu gibi toplantıların devamlılığını temenni ettiler.

30 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Wyndham Ankara Otel’de düzenlenen etkinlik, SEFiA’dan (Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği) Bengisu Özenç’in Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı anlatan sunumuyla başladı. Sonrasında ise Cambridge Üniversitesi’nden Özge Öner ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Burak Bilgehan Özpek AB Yeşil Mutabakatı’nın iktisadi ve siyasi boyutlarını ele alan söyleşiyle devam etti. Etkinliğin devamında 6’lı masanın genç temsilcileri, Yeşil Mutabakat ve Türkiye siyaseti özelinde politika önerileri geliştirdikleri çalışmalarını sunmalarıyla sona erdi.