;
Politika

57 Şirket Paris Anlaşması’ndan Bu Yana Küresel CO2 Emisyonlarının %80’ine Neden Oldu 

emisyon

Paris Anlaşması’ndan bu yana üretilen küresel CO2 emisyonlarının çoğunluğu, üretimi yavaşlatmakta başarısız olan küçük bir grup yüksek emisyon salan üreticiden kaynaklanıyor. Paris Anlaşması’ndan bu yana küresel karbon emisyonlarının %80’inden sadece 57 üretici sorumlu.

InfluenceMap tarafından Carbon Majors veri tabanı kullanılarak hazırlanan yeni bir rapor, dünyanın en büyük petrol, gaz, kömür ve çimento üreticilerinin iklim değişikliğinin başlıca nedeni olan küresel karbon emisyonlarına katkısını ölçtü. Rapor, Paris Anlaşması’ndan bu yana üretilen küresel CO2 emisyonlarının çoğunun, üretimi yavaşlatmakta başarısız olan küçük bir grup yüksek emisyon salan üreticiden kaynaklandığını gösteriyor. Bu 57 şirket ve devlet kuruluşu, 2016’dan 2022’ye kadar fosil yakıt ve çimento CO2 emisyonlarının %80’i ile ilişkilendirilebilir. Ulus-devlet üreticileri Paris Anlaşması’ndan bu yana veri tabanındaki emisyonların %38’ini oluştururken, devlete ait kuruluşlar %37’sini ve yatırımcılara ait şirketler %25’ini oluşturuyor.

Carbon Majors veri seti 1854’ten 2022’ye kadar olan emisyon verilerini içeriyor. Tüm veri setinin yeni analizi, sanayi devriminden bu yana küresel fosil yakıt ve çimento kaynaklı karbon emisyonlarının %70’inden fazlasının 78 şirket ve devlet kuruluşuna ait olduğunu ortaya koyuyor. Aynı dönemde, sadece 19 kuruluş karbon emisyonlarının %50’sine katkıda bulundu.

Carbon Majors, kurumsal fosil yakıt üreticilerinin seragazı emisyonlarına katkılarının bu kapsamlı görünümünün ilk ve tek sağlayıcısı olarak küresel bir öneme sahip. Carbon Majors veri seti ilk olarak 2013 yılında Carbon Accountability Institute (Karbon Sorumluluk  Enstitüsü)’nden Richard Heede tarafından oluşuturuldu.

InfluenceMap Program Yöneticisi Daan Van Acker, “Carbon Majors veri tabanı, küresel CO2 emisyonlarının artmasında en önemli role sahip fosil yakıt üreticilerine iklim değişikliğinin sorumluluğunu yüklemede önemli bir araç. InfluenceMap’in yeni analizi, bu grubun üretimi yavaşlatmadığını ve çoğu kuruluşun Paris Anlaşması’ndan sonra üretimi artırdığını gösteriyor. Bu araştırma, bu enerji devlerinin faaliyetlerinin sonuçları konusunda hesap vermelerini sağlamada önemli bir bağlantı oluşturuyor”dedi.

Carbon Majors veri seti, fosil yakıt üreticilerinin akademik, düzenleyici ve yasal bağlamlarda iklimle ilgili etkilerinden sorumlu tutulmasında çok önemli olduğunu kanıtladı. Örnekler arasında bu kuruluşların küresel yüzey sıcaklığı, deniz seviyesi ve atmosferik CO2 artışına yaptıkları katkının ölçülmesi ve Filipinler İnsan Hakları Komisyonu’nun 2022 İklim Değişikliği Ulusal Soruşturması’nda iklimle ilgili insan hakları ihlalleri için kurumsal hesap verebilirliğin sağlanması yer alıyor.

Analizden elde edilen önemli bulgular arasında şunlar yer alıyor:

– Yatırımcıların sahip olduğu ilk 5 şirket, Chevron, ExxonMobil, BP, Shell ve ConocoPhillips, tarihsel fosil yakıt ve  çimento CO2 emisyonlarının %11,1’inden (196 GtCO2) sorumludur.

– En büyük 5 devlet şirketi olan Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil Company, Coal India ve Pemex, tarihsel fosil yakıt ve çimento CO2 emisyonlarının %10,9’undan (194 GtCO2) sorumludur.

– Fosil yakıt şirketlerinin çoğunluğu, Paris Anlaşması’ndan sonraki yedi yılda, önceki yedi yıllık döneme kıyasla daha yüksek üretim gerçekleştirdi. Devlete ait şirketlerin %65’i ve yatırımcılara ait şirketlerin %55’i 2016- 2022 döneminde 2009-2015 dönemine kıyasla daha yüksek üretim yaptı.

– Paris Anlaşması’ndan sonra devlete ve yatırımcılara ait şirketlerin üretimindeki artış, öncesine kıyasla en çok Asya’da görülüyor. Yatırımcılara ait 5 Asya şirketinin tamamı ve devlete ait 10 Asya kuruluşundan 8’i, 2009- 2015 dönemine kıyasla 2016-2022 döneminde daha yüksek emisyonlarla bağlantılı. Bu durum öncelikle Asya  kömür üretiminden kaynaklanan artan emisyonlarla şekilleniyor.