;
Politika

50 Yaş Üstü İnsanlar, Maliyeti Yüksek Olsa Dahi İklim Kriziyle Mücadele Edilmesini İstiyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, 50 yaşın üzerindeki insanların neredeyse üçte ikisinin hükümetin yeşil girişimlerde daha hızlı hareket etmesini istediğini ortaya koyuyor.

Bir araştırmaya göre, 50 yaşın üzerindekilerin çoğunluğu, İngiltere hükümetinin daha yüksek maliyetlere yol açsa bile iklim krizini ele almak için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor.

50 yaş ve üzeri 500’den fazla kişiyle yapılan bir anket araştırmasının neredeyse üçte ikisi, ürün ve hizmetlerin zaman içinde daha pahalı veya daha zor erişilmesi anlamına gelip gelmediğine bakılmaksızın, bakanların iklim inisiyatiflerinde daha hızlı hareket etmesini istediğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Rest Less’in kurucusu Stuart Lewis, “Araştırmamız, orta yaştakilerin gezegenin sağlığı ve iklim değişikliğini azaltmadaki rolleri konusunda büyük bir sorumluluk duygusu hissettiklerini gösteriyor.”

Ankete katılan her üç kişiden ikisinden fazlası, son yıllarda atıkları azaltmak için daha az kıyafet aldıklarını, yarısı ise araç kullanımını azaltıp daha az et ve süt ürünleri tükettiklerini söyledi. Beşte biri sadece mevsimlik yiyecek aldıklarını söylerken, yarısı evde enerji kullanımını azalttığını söyledi.

Lewis, “Araştırma yaptığımız orta yaştakilerin büyük çoğunluğu, daha fazla geri dönüşümden daha az tüketmeye, seyahat alışkanlıklarını değiştirmeye, hatta bazıları arabalarından tamamen vazgeçmeye kadar kendi alışkanlıklarında şimdiden değişiklikler yapıyor” dedi.

Hükümet, mümkün olduğu kadar çok evi 2035 itibarıyla ortalama C enerji verimliliği derecesine yükseltmeyi hedefliyor. Ancak iyileştirmelerin ortalama maliyeti (su depolarının ve çatı katlarının yalıtılması veya güneş panelleri ve ısı pompalarının kurulması anlamına gelebilir) orta yaşlılar için çok daha yüksek olabilir. Çünkü daha eski ve daha az enerji verimli evlere sahip olma eğilimindeler.

Nationwide bina topluluğu tarafından yapılan bir araştırma, iyileştirmelerin maliyetinin ortalama olarak yaklaşık 9438 euro olduğunu, ancak F veya G enerji verimliliği derecesine sahip evler için bu rakamın 30 bine yükseldiğini buldu.

Bir evi yeşillendirmenin yıllık ortalama tasarrufunun yılda yaklaşık 2074 euro olduğu tahmin ediliyor, bu da eski mülk sahiplerinin yalnızca 14 yıl sonra finansal faydalar elde edeceği anlamına geliyor.

Nationwide’ın kıdemli ekonomisti Andrew Harvey, “Bu, evlerin karbondan arındırılmasına yardımcı olmak için daha fazla teşvike ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

Bu arada, daha iyi enerji performans sertifikaları (EPC’ler) ev fiyatları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip. Nationwide, en kötü performans gösteren evlerin ortalama bir evden %3,5 daha az değerlendiğini, en yeşilin ise yalnızca yaklaşık %1.7’lik bir prim aldığını söyledi.