;
Politika

42 ilden 80 STK Bir Araya gelerek Doğaya Güç Kat Ağı’nı Kurdu

Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 80 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Doğaya Güç Kat Ağı kuruldu.

“Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma” sloganıyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında İzmir’de bi raraya gelen STK’lar, Ağ Kuruluş Çalıştayı’nda hem uygulamadaki sorunları hem de çözüm önerilerini ele aldı. STK’lar arasında iletişim ve iş birliklerinin destekleneceği ağın temelini oluşturması hedefiyle düzenlenen toplantıya 42 ilden 80 STK katıldı.

İki gün süren toplantının ilk gününde Türkiye’deki çevre ağ yapılanmaları hakkında deneyim paylaşımı yapıldı. Toplantıda Zehirsiz Sofralar Platformu adına Oya Ayman, Kazdağları Ekoloji Platformu adına Süheyla Doğan ve Temiz Hava Platformu adına Ceren Pınar Gayretli sahadaki platform/ağ deneyimlerini aktardı. Oya Ayman Zehirsiz Sofralar çalışmasının Ağ’dan Platforma giden süreçteki deneyimlerini aktarırken, Süheyla Doğan bölgesel bir yapılanma olarak Kazdağları Ekoloji Platformu’nun çalışmalarını anlattı. Temiz Hava Platformu adına söz alan Pınar Gayretli ise platformun yaptığı izleme çalışmalarını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu ve yedi ortakla birlikte hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen iki günlük toplantıda Ağ organları ve Ağ tüzüğü üzerine çalışma gerçekleştirildi. Toplantıda çevre/doğa koruma alanında çalışan STK’ların birlikte çalışma ve işbirliği konusunda eksikleri olduğunu vurgulanırken, Doğaya Güç Kat Ağı’nın bu eksikliği giderme noktasında kritik rol oynayacağı söylendi.

Doğa koruma alanında çalışan ve doğayı savunmak için çalışma yürütmek isteyen farklı sivil yapılanmaların katılımına açık olan Doğaya Güç Kat Ağı ile yerelde faaliyet gösteren ve doğa koruma çalışmalarında yer almak isteyen STK’lar arasında iletişim ve işbirliklerinin güçlendirilmesini ve STK’ların karar alma süreçlerine aktif katılım göstermesini hedefliyor.