Hatay Sağlık Limit Değerinin 4 Katı Toz Soluyor

Temiz Hava Hakkı Platformu, Türk Tabipleri Birliği ve Hatay Tabip Odası iş birliğinde 30 gün boyunca Antakya’da hava kalitesi incelendi. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine karşın bölge halen halk sağlığı problemleriyle karşı karşıya. İnceleme sonucunda tespit edilen toz miktarı DSÖ’nün insan sağlığı için tanımladığı yıllık kılavuz değerin tam 4 katına denk geliyor. Temiz Hava Hakkı … Hatay Sağlık Limit Değerinin 4 Katı Toz Soluyor okumayı sürdür