Gediz Deltası’nı Tehdit Eden Jeotermal Kaynak Arama Faaliyetlerine Karşı Dava Açılıyor

UNESCO Dünya Doğa Mirası Adaylığı konuşulan Gediz Deltası Jeotermal Bölgesel  Isıtma ve Termal Sağlık Amaçlı Kaynak Arama Projesi tehdidiyle karşı karşıya. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararına karşı Doğa Derneği, EGEÇEP ve İzmir Barosu dava açmaya hazırlanıyor.  İzmir kent çeperinde yer alan Gediz Deltası, barındırdığı biyoçeşitlilikle Akdeniz Havzası’ndaki en önemli sulak alanlardan biri. KORDELİON İŞLETMELERİ A.Ş. … Gediz Deltası’nı Tehdit Eden Jeotermal Kaynak Arama Faaliyetlerine Karşı Dava Açılıyor okumayı sürdür